menu

Predaj alebo prevod nehnuteľnosti je veľký krok, ktorý so sebou prináša množstvo administratívy a byrokracie. Jednou z dôležitých povinností je správne podanie daňového priznania. Pre mnoho ľudí môže byť tento proces komplikovaný a stresujúci, ale naša realitná kancelária je tu, aby vám s tým pomohla. Ako konkrétne môžeme pomôcť? Poďme sa na to pozrieť.

 1. Poskytnutie základných informácií:
  Prvým krokom je porozumenie, čo všetko daňové priznanie pri predaji alebo prevode nehnuteľnosti zahŕňa. Realitná kancelária vám vysvetlí, aké druhy daní sa vás týkajú. Taktiež vám poradíme, aké termíny a lehoty musíte dodržať, aby ste sa vyhli sankciám.
 2. Kto podáva daňové priznanie pri predaji, resp. prevode nehnuteľnosti:
  Každý, kto nemal nehnuteľnosť vo vlastníctve (rozumej zapísanú ako vlastník na liste vlastníctva nehnuteľnosti) viac ako 5 rokov. Ak ste fyzická osoba a mali ste nehnuteľnosť vo vlastníctve viac ako 5 rokov, alebo spĺňate podmienky oslobodenia od dane, nemusíte podávať daňové priznanie.
 3. Príprava potrebných dokumentov:
  Realitná kancelária vám pomôže zozbierať všetky potrebné dokumenty, ako sú kúpnopredajná zmluva, list vlastníctva, znalecký posudok a ďalšie. Tieto dokumenty sú nevyhnutné pre správne vypočítanie dane a vyplnenie daňového priznania.
 4. Výpočet dane:
  Výpočet dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti môže byť komplikovaný, pretože závisí od mnohých faktorov, ako je doba vlastníctva nehnuteľnosti, výška predajnej ceny, náklady na získanie nehnuteľnosti a rekonštrukciu nehnuteľnosti. Naša realitná kancelária má odborníkov, ktorí vedia, ako presne vypočítať daň a zabezpečiť, aby ste zaplatili len to, čo je potrebné.
 5. Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane:
  Štandardná lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane je do konca marca roku nasledujúceho po roku, kedy daňovník dosiahol príjem z predaja nehnuteľnosti, t.j. do 31.03. Lehota sa dá aj predĺžiť.
 6. Vyplnenie daňového priznania:
  Vyplnenie daňového priznania môže byť pre laikov mätúce. Účtovné kancelárie vám pomôžu správne vyplniť všetky potrebné formuláre, aby ste sa vyhli chybám, ktoré by mohli viesť k pokutám, alebo dodatočným otázkam od finančného úradu.
 7. Daňové zaťaženie a druhy daní:
  Okrem daňového zaťaženia vo výške 19% z rozdielu (resp. zisku), podlieha príjem z predaja nehnuteľnosti aj zdravotným odvodom v sadzbe 14 % z vymeriavacieho základu. Takže je to dosť.

© PhDr. Katarína Kičková

Dohodnite si osobné stretnutie

alebo obhliadku Vašej nehnuteľnosti