menu

PRI KÚPE

Nielen pri predaji nehnuteľnosti vám vieme pomôcť. Ak plánujete kúpu, prevedieme vás celým procesom bezpečne a bez stresu.

 • Prieskum trhu: vyhotovenie prieskumu trhu podľa požiadaviek klienta a vytipovanie vhodnej nehnuteľnosti;
 • Obhliadky nehnuteľností: organizácia obhliadok so záujemcom o kúpu/prenájom;
 • Preskúmanie dokumentácie: kontrola listu vlastníctva a štúdium titulu nadobudnutia nehnuteľnosti;
 • Odovzdanie nehnuteľnosti: spísanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti a fyzické odovzdanie nehnuteľnosti;
 • Prihlášky u dodávateľov: riešenie prihlášok u dodávateľov služieb a energií;
 • Katastrálny servis: zavkladovanie zmlúv, zastupovanie pred katastrálnym odborom, sledovanie povolenia vkladu vlastníckeho/záložného práva;
 • Právny servis: vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu, pripomienkovanie zmlúv, odborné poradenstvo;
 • Asistencia pri overovaní podpisu: doprovod pri úradnom overovaní podpisu na matrike, alebo u notára;
 • Znalecký posudok: zabezpečenie znalca na vypracovanie znaleckého posudku;
 • Finančné poradenstvo: poskytovanie finančných rád a služieb prostredníctvom overeného sprostredkovateľa finančných služieb.

S nami prebehne celý proces kúpy hladko a bezproblémovo.

ZNALECKÉ POSUDKY

Prostredníctvom znalcov, s ktorými spolupracujeme, vám zabezpečíme všetky druhy znaleckých posudkov na rôzne typy nehnuteľností pre rozmanité účely, ako sú hypotéky, stavebné účely (zápis rozostavanej stavby, kolaudácia), dražby, súdne konania, a vysporiadania BSM. Vypracovanie znaleckého posudku závisí od jeho rozsahu a náročnosti a trvá od dvoch dní do dvoch týždňov.

HYPOTEKÁRNE PORADENSTVO

Všetkým našim klientom, ktorí kupujú nehnuteľnosť, zabezpečujeme bezplatné hypotekárne poradenstvo prostredníctvom overených finančných sprostredkovateľov. Tiež poskytujeme poradenstvo pred získaním hypotéky, vrátane nastavenia potrebného príjmu a zabezpečenia všetkých potrebných dokumentov na podanie žiadosti o úver.

Celý tento proces financovania nehnuteľnosti absolvuje finančný sprostredkovateľ spolu s vami, vrátane podania žiadosti a následného katastrálneho konania záložnej zmluvy a skompletizovania podkladov pre spustenie čerpania úveru.

Finanční sprostredkovatelia vám zabezpečia financovanie kúpy nehnuteľnosti zo všetkých bánk na Slovensku poskytujúcich hypotekárne úvery a zároveň poistia kupovanú nehnuteľnosť.

Odporúčame všetkým našim klientom ideálny scenár: nechať si zabezpečiť financovanie aj kúpu nehnuteľnosti prostredníctvom jedného partnera. Tým získajú všetky služby pod jednou strechou a komunikácia medzi bankou, vlastníkom nehnuteľnosti a kupujúcim bude bezchybná, rýchla a úplne odbremení klienta. Všetky záležitosti súvisiace s kúpou nehnuteľnosti a jej financovaním vyriešia realitný maklér a finančný sprostredkovateľ.

ÚSCHOVA KÚPNEJ CENY - VINKULÁCIA

Naša realitná kancelária využíva notársku úschovu, alebo vinkuláciu finančných prostriedkov v banke na úschovu kúpnej ceny, pričom nikdy nerealizuje úschovu na vlastných účtoch. Táto služba je hradená klientom a nie je zahrnutá v provízii realitnej kancelárie, avšak radi poskytneme asistenciu pri zriadení takejto úschovy a odporučíme vhodný notársky úrad, alebo banku.

Úschova kúpnej ceny sa využíva hlavne pri kúpe nehnuteľností financovaných vlastnými prostriedkami bez hypotekárneho úveru. V kúpnej zmluve sa špecifikujú presné podmienky vyplatenia kúpnej ceny. Časť, alebo celá kúpna cena sa uloží na vinkulačný účet, kde sa definujú podmienky prevodu týchto prostriedkov na účet predávajúceho (bývalého vlastníka). Najčastejšou podmienkou je zmena vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho, čo zahŕňa povolenie vkladu vlastníckeho práva a zápis na liste vlastníctva.

Po splnení podmienok, ako napríklad doručenie nového listu vlastníctva, banka alebo notár prevedie zavinkulované finančné prostriedky na účet predávajúceho. Celým procesom vybavenia vinkulácie a nastavenia vinkulačných podmienok našich klientov spoľahlivo a pohodlne prevedieme. Naša realitná kancelária odporúča úschovu kúpnej ceny, alebo jej časti, pri každej transakcii, kde klienti používajú vlastné finančné prostriedky. Ide o najbezpečnejší a najtransparentnejší spôsob úhrady kúpnej ceny a ochrany vlastníckeho práva počas prevodu.

KATASTRÁLNY SERVIS

 1. Zavkladovanie záložných zmlúv;
 2. Zavkladovanie kúpno-predajných zmlúv;
 3. Sledovanie povolenia vkladu vlastníckeho práva.

Naša realitná kancelária poskytuje kompletný katastrálny servis, ktorý zahŕňa fyzické odovzdanie dokumentov a zmlúv do podateľne katastra, konzultácie na katastrálnom odbore, vykonávanie zmien, doplnkov a dodatkov, opravu nedostatkov v zmluvách a riešenie prerušenia katastrálnych konaní s následným zjednaním nápravy. Súčasťou tejto služby je aj vyzdvihnutie dokumentov ako listy vlastníctva, katastrálne mapy, alebo iné listiny, ako aj nahliadnutie do spisov a archívnych zložiek.

Po dohode s klientom poskytuje naša realitná kancelária asistenciu aj pri zavkladovaní záložných zmlúv a dodávaní podkladov nevyhnutných k čerpaniu úverov, ako sú návrhy na vklad alebo listy vlastníctva s vyznačeným katastrálnym konaním, alebo zápisom ťarchy. Naša realitná kancelária zabezpečuje dosledovanie povolenia vkladu, alebo vykonania zápisu, pričom klientov včas informuje o vzniknutých skutočnostiach a vykonaných zmenách. Tým predchádza prerušeniu katastrálnych konaní, šetrí čas a skracuje lehoty. Klientom tiež zasiela informatívny výpis z nového listu vlastníctva nehnuteľností.

Pridanou hodnotou tejto služby je výrazné ušetrenie času klienta, ktorý by inak strávil dopravou, vybavovaním a čakaním na okresnom úrade. Klienti tiež profitujú z úspory času vďaka predchádzaniu prerušeniam katastrálneho konania, alebo zastaveniam katastrálneho konania. Celý proces povoľovania vkladu je starostlivo monitorovaný.

Dohodnite si osobné stretnutie

alebo obhliadku Vašej nehnuteľnosti