menu

PRI PREDAJI

Ak si ako predávajúci vyberiete našu realitnú kanceláriu, postaráme sa o celý priebeh predaja tak, aby ste boli čo najmenej zaťažený. Zabezpečíme všetko potrebné pre úspešný predaj:

 • Nábor nehnuteľnosti: fyzická návšteva nehnuteľnosti;
 • Stratégia predaja: navrhnutie stratégie, určenie cieľovej skupiny a odporúčanie predajnej ceny pomocou porovnávacej metódy podobných nehnuteľností na trhu;
 • Profesionálna fotodokumentácia: vyhotovenie a úprava fotografií, výroba videa (krátke zrýchlené video, zábery z vtáčej perspektívy), 3D scan nehnuteľnosti, virtuálna prehliadka, Home-staging (príprava a skrášlenie nehnuteľnosti, dekoračné predmety);
 • Popis nehnuteľnosti: príprava profesionálneho popisu nehnuteľnosti;
 • Preskúmanie dokumentácie: kontrola listu vlastníctva a štúdium titulu nadobudnutia nehnuteľnosti;
 • Publikácia nehnuteľnosti: aktivácia v našom internom systéme a publikácia na našej webovej stránke;
 • Inzercia: publikovanie na externých realitných portáloch;
 • Obhliadky: organizácia obhliadok so záujemcami o kúpu/prenájom, s účasťou alebo bez účasti vlastníka;
 • Odovzdanie nehnuteľnosti: spísanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti a fyzické odovzdanie nehnuteľnosti;
 • Služby prepisu energií: prihlášky a odhlášky u dodávateľov služieb a energií;
 • Katastrálny servis: zavkladovanie zmlúv, zastupovanie pred katastrálnym odborom, sledovanie povolenia vkladu vlastníckeho/záložného práva;
 • Právny servis: vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu, pripomienkovanie zmlúv, odborné poradenstvo;
 • Asistencia pri overovaní podpisu: doprovod pri úradnom overovaní podpisu na matrike, alebo u notára;
 • Znalecký posudok: zabezpečenie znalca na vypracovanie znaleckého posudku;
 • Finančné poradenstvo: poskytovanie finančných rád a služieb prostredníctvom overeného sprostredkovateľa finančných služieb.

S nami máte istotu profesionálneho prístupu a bezproblémového priebehu predaja vašej nehnuteľnosti.

EXKLUZIVITA

Exkluzivita znamená, že nehnuteľnosť predáva výhradne jedna realitná kancelária. Toto môže byť veľkou výhodou, ak si vlastník vyberie správne. Vhodným sprostredkovateľom je overená a známa realitná kancelária s dobrým zázemím, ktorá ponúka 100%-ný servis a dokáže nehnuteľnosť úspešne predať. Úspech predaja však nezávisí len od práce realitnej kancelárie, ale aj od správne stanovenej ceny, ktorá zohľadňuje stav nehnuteľnosti a dopyt na trhu.

Exkluzivita je v princípe najrozumnejší a najrýchlejší spôsob predaja nehnuteľností. Keby tomu tak nebolo, celý vyspelý svet by nepredával nehnuteľnosti výhradne na exkluzivitu. Výhod pre predávajúceho je mnoho, a hlavne si svoju nehnuteľnosť neznehodnotí.

Znehodnotenie predaja nehnuteľnosti sa bohužiaľ stáva veľmi často. Nesprávny postup vlastníka, napríklad zverenie jednej nehnuteľnosti viacerým realitným spoločnostiam, vedie k negatívnym výsledkom. Každá realitná kancelária inzeruje nehnuteľnosť na rovnakých internetových serveroch, ale s odlišnými cenami a podmienkami. Potenciálny kupujúci vidí rovnakú nehnuteľnosť viackrát s rôznymi cenami a popismi, čo ho môže odradiť. Predpokladá, že nehnuteľnosť je na trhu dlho a je ťažko predajná.

Z našej odbornej praxe od roku 2008 vyplýva, že exkluzívne nehnuteľnosti sa predávajú najrýchlejšie. Je to aj tým, že takéto nehnuteľnosti sú uprednostňované, figurujú na začiatku ponukových listov a sú v top ponuke internetových serverov. Správna realitná kancelária pri exkluzívnom predaji spolupracuje aj s ďalšími realitnými spoločnosťami, čím zabezpečí, že vaša nehnuteľnosť sa dostane k širšiemu okruhu záujemcov, čo urýchľuje jej predaj.

RÝCHLY VÝKUP NEHNUTEĽNOSTI ZA HOTOVOSŤ DO 24 HODÍN

Prinášame zrýchlený spôsob predaja nehnuteľnosti. Je ideálny pre tých, ktorí chcú rýchlo a jednoducho predať svoju nehnuteľnosť bez zdĺhavého čakania, bez obhliadok s množstvom kupujúcich, bez komplikácií a stresu.

Vašu nehnuteľnosť odkúpime ihneď. Stačí jedno stretnutie, na ktorom bezplatne odhadneme hodnotu vašej nehnuteľnosti a dáme vám nezáväznú ponuku na okamžité odkúpenie. Už sa nemusíte obávať, či nájdete vhodného kupujúceho, alebo či získa hypotéku. Vašu nehnuteľnosť odkúpime v aktuálnom stave. S nami prebehne predaj rýchlo a bezpečne.

Pre koho je výkup nehnuteľnosti vhodný? Výkup nehnuteľností je ideálny pre tých, ktorí chcú urýchliť predaj svojej nehnuteľnosti a nemajú čas ju predávať sami, alebo cez realitnú kanceláriu. Častými dôvodmi sú exekučné konanie, dlhy, pôžičky, alebo aj výhodná kúpa inej nehnuteľnosti.

Časté otázky:

 • Ako dlho môžem zostať bývať v nehnuteľnosti po odkúpení? Záleží to na našej vzájomnej dohode.
 • Môžem si po čase odkúpiť nehnuteľnosť späť? Áno, ponúkame aj takúto možnosť.
 • Môžete moju nehnuteľnosť kúpiť aj keď je už v dražbe? Áno, môžeme ju vykúpiť aj bezprostredne pred dražbou.
 • Vykúpite nehnuteľnosť aj s viacerými exekúciami? Áno, pomôžeme s vyčíslením exekúcií a pokiaľ neprevyšujú hodnotu nehnuteľnosti, nehnuteľnosť odkúpime a postaráme sa o všetky právne záležitosti.
 • Ako rýchlo môžete nehnuteľnosť vykúpiť? Ak máme všetky potrebné podklady, môžeme vykúpiť nehnuteľnosť okamžite. Garantujeme 24 hodín od predloženia všetkých dokladov.
 • Nevadí vám, že je nehnuteľnosť v ponuke viacerých realitných kancelárií? Nie, je to bežná prax.
 • Vykúpite nehnuteľnosť aj s hypotékou? Áno, vyplatíme zostatok úveru a s bankou dohodneme odkúpenie. Samozrejme, zostatok úveru nesmie presahovať reálnu hodnotu nehnuteľnosti.
 • Aké typy nehnuteľností vykupujete? Všetky - byty, domy, pozemky, komerčné nehnuteľnosti, haly, sklady a budovy.

Prečo je pre vás výhodný výkup nehnuteľnosti? Naša realitná kancelária rýchlo uhradí dohodnutú sumu a zaistí všetky úkony spojené s predajom. Zastúpime vás pri jednaní s veriteľmi a inými subjektmi. Je finančne rozumnejšie predať nehnuteľnosť s prijateľnou stratou, ale zachovať si iný majetok, uspokojiť veriteľov, prípadne výhodne kúpiť inú nehnuteľnosť.

Ako stanovujeme výkupnú cenu nehnuteľnosti? Konečná cena je určená po obhliadke a zistení právneho a technického stavu nehnuteľnosti. Ak je lokalita vzdialenejšia, alebo stav nehnuteľnosti horší, cena bude nižšia.

Aké sú podmienky realizovania výkupu nehnuteľnosti? Nehnuteľnosť musí byť stále v majetku predávajúceho. Záložné práva, vecné bremená, alebo exekúcie nie sú prekážkou. Vykupujeme aj družstevné byty. Všetky potrebné podklady a dokumenty vybavíme za vás.

Aké dokumenty budete potrebovať? Radi vám s nimi pomôžeme a všetko vybavíme za vás.

 • Titul nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva, dedičstvo, atď.).
 • Úverová, zabezpečovacia zmluva, zmluva o pôžičke, vyčíslenie pohľadávok (pri založení v prospech banky, alebo tretej osoby).
 • Vyčíslenie pohľadávok a dostupné listiny od exekútora (pri exekučných konaniach).

So všetkým vám pomôžeme a vybavíme za vás.

VINKULÁCIA - ÚSCHOVA KÚPNEJ CENY

Naša realitná kancelária využíva notársku úschovu, alebo vinkuláciu finančných prostriedkov v banke na úschovu kúpnej ceny, pričom nikdy nerealizuje úschovu na vlastných účtoch. Táto služba je hradená klientom a nie je zahrnutá v provízii realitnej kancelárie, avšak radi poskytneme asistenciu pri zriadení takejto úschovy a odporučíme vhodný notársky úrad, alebo banku.

Úschova kúpnej ceny sa využíva hlavne pri kúpe nehnuteľností financovaných vlastnými prostriedkami bez hypotekárneho úveru. V kúpnej zmluve sa špecifikujú presné podmienky vyplatenia kúpnej ceny. Časť, alebo celá kúpna cena sa uloží na vinkulačný účet, kde sa definujú podmienky prevodu týchto prostriedkov na účet predávajúceho (bývalého vlastníka). Najčastejšou podmienkou je zmena vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho, čo zahŕňa povolenie vkladu vlastníckeho práva a zápis na liste vlastníctva.

Po splnení podmienok, ako napríklad doručenie nového listu vlastníctva, banka alebo notár prevedie zavinkulované finančné prostriedky na účet predávajúceho. Celým procesom vybavenia vinkulácie a nastavenia vinkulačných podmienok našich klientov spoľahlivo a pohodlne prevedieme. Naša realitná kancelária odporúča úschovu kúpnej ceny, alebo jej časti, pri každej transakcii, kde klienti používajú vlastné finančné prostriedky. Ide o najbezpečnejší a najtransparentnejší spôsob úhrady kúpnej ceny a ochrany vlastníckeho práva počas prevodu.

PRE DEVELOPEROV / INVESTOROV

Naša vízia poskytovania služieb pri predaji projektov je úplne odbremeniť investora/developera od akejkoľvek operatívy a rutinných činností. Outsourcingom týchto služieb investor získa priestor na dôležité rozhodnutia a môže svoju energiu sústrediť na iné aktivity.

Svojej práci rozumieme - budete spokojný investor/developer, ktorý nemusel riešiť predaj a súvisiacu operatívu a teší sa z rýchleho a výhodného vypredania projektu.

Ponuka služieb:

 1. Komplexné služby v oblasti nehnuteľností, práva a katastra;
 2. Úplná koordinácia komunikácie so záujemcami o kúpu, alebo prenájom;
 3. Vyhotovenie profesionálnej fotodokumentácie a popisov vrátane vizualizácií;
 4. Prezentácia modelového bytu pomocou virtualizácie;
 5. Partnerské zľavy ako úvodný benefit;
 6. Zriadenie obchodného miesta v priestoroch projektu;
 7. Kompletné poradenstvo a zabezpečenie marketingových aktivít;
 8. Vytvorenie novej webovej stránky na náklady našej kancelárie;
 9. Reklama vonku aj v interiéroch;
 10. Organizácia propagačno-predajných akcií so skupinovou účasťou;
 11. PR a reklamné kampane;
 12. Úplná identifikácia s projektom;
 13. Spolupráca s inými realitnými kanceláriami pri predaji a tiperstvo;
 14. Ušetrenie finančných prostriedkov vďaka cielenej a efektívnej predajnej stratégii.

Zariadime komplexné riešenie predaja bytov a nebytových priestorov projektu. Zabezpečíme pre vás všetky aspekty predaja:

 1. Predpredajná konzultácia, tvorba marketingových stratégií, stanovenie cien;
 2. Organizovanie obhliadok, prezentácia nehnuteľností, komunikácia s klientmi (klientske úpravy, vizualizácie a pod.);
 3. Realitné a právne služby a katastrálny servis - príprava zmlúv, komunikácia s klientmi (pripomienkovanie), vybavovanie záležitostí s katastrom, bankami a pod., až po fyzické protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti a následný popredajný servis;
 4. Získavanie klientely a aktívny predaj.

Naša realitná kancelária bude aktívne spolufinancovať plánované marketingové výdavky. Okrem toho poskytne hodnotné know-how a bude priamo zúčastnená na vytváraní marketingového mixu a kampaní. Predaj bude realizovaný cez skúsených a profesionálnych maklérov, čo investorovi ušetrí množstvo času a zvýši výnosy z predaja v kratšom časovom období.

GEOMETRICKÉ PLÁNY

Poskytujeme aj vypracovanie geometrických a vytyčovacích plánov prostredníctvom geodetov s ktorými spolupracujeme, ako aj ich zápis do katastrálnej mapy.

ZNALECKÉ POSUDKY

Prostredníctvom znalcov, s ktorými spolupracujeme, vám zabezpečíme všetky druhy znaleckých posudkov na rôzne typy nehnuteľností pre rozmanité účely, ako sú hypotéky, stavebné účely (zápis rozostavanej stavby, kolaudácia), dražby, súdne konania, a vysporiadania BSM. Vypracovanie znaleckého posudku závisí od jeho rozsahu a náročnosti a trvá od dvoch dní do dvoch týždňov.

KATASTRÁLNY SERVIS

 1. Zavkladovanie záložných zmlúv;
 2. Zavkladovanie kúpno-predajných zmlúv;
 3. Sledovanie povolenia vkladu vlastníckeho práva;

Naša realitná kancelária poskytuje kompletný katastrálny servis, ktorý zahŕňa fyzické odovzdanie dokumentov a zmlúv do podateľne katastra, konzultácie na katastrálnom odbore, vykonávanie zmien, doplnkov a dodatkov, opravu nedostatkov v zmluvách a riešenie prerušenia katastrálnych konaní s následným zjednaním nápravy. Súčasťou tejto služby je aj vyzdvihnutie dokumentov ako listy vlastníctva, katastrálne mapy, alebo iné listiny, ako aj nahliadnutie do spisov a archívnych zložiek.

Po dohode s klientom poskytuje naša realitná kancelária asistenciu aj pri zavkladovaní záložných zmlúv a dodávaní podkladov nevyhnutných k čerpaniu úverov, ako sú návrhy na vklad alebo listy vlastníctva s vyznačeným katastrálnym konaním, alebo zápisom ťarchy. Naša realitná kancelária zabezpečuje dosledovanie povolenia vkladu, alebo vykonania zápisu, pričom klientov včas informuje o vzniknutých skutočnostiach a vykonaných zmenách. Tým predchádza prerušeniu katastrálnych konaní, šetrí čas a skracuje lehoty. Klientom tiež zasiela informatívny výpis z nového listu vlastníctva nehnuteľností.

Pridanou hodnotou tejto služby je výrazné ušetrenie času klienta, ktorý by inak strávil dopravou, vybavovaním a čakaním na okresnom úrade. Klienti tiež profitujú z úspory času vďaka predchádzaniu prerušeniam katastrálneho konania, alebo zastaveniam katastrálneho konania. Celý proces povoľovania vkladu je starostlivo monitorovaný.

Dohodnite si osobné stretnutie

alebo obhliadku Vašej nehnuteľnosti