menu

PRI PRENÁJME

Ak potrebujete prenajať svoju nehnuteľnosť, môžete sa na nás spoľahnúť. Postaráme sa o inzerciu, obhliadky, vyhotovenie zmluvnej dokumentácie a odovzdanie nehnuteľnosti novému nájomcovi.

 • Nábor nehnuteľnosti: fyzická návšteva nehnuteľnosti;
 • Stratégia prenájmu: navrhneme stratégiu prenájmu, určíme cieľovú skupinu a odporučíme cenu prenájmu pomocou porovnávacej metódy podobných nehnuteľností;
 • Fotodokumentácia: vyhotovíme fotodokumentáciu (vrátane úprav fotiek), video (krátke zrýchlené video, zábery z vtáčej perspektívy), 3D scan nehnuteľnosti, virtuálna prehliadka, Home-staging (príprava, skrášlenie, dekoračné predmety);
 • Profesionálny popis nehnuteľnosti: pripravíme popis nehnuteľnosti na základe podkladov od objednávateľa;
 • Realitné portfólio: pridáme nehnuteľnosť do nášho interného systému, spracujeme fotodokumentáciu a popis, aktivujeme a publikujeme nehnuteľnosť na našom internetovom sídle;
 • Inzercia nehnuteľnosti: publikujeme inzerciu na externých internetových realitných portáloch;
 • Obhliadky nehnuteľnosti: organizujeme obhliadky so záujemcami o prenájom, s účasťou alebo bez účasti vlastníka;
 • Odovzdanie nehnuteľnosti: spíšeme protokol o odovzdaní a fyzicky odovzdáme nehnuteľnosť novému nájomcovi;
 • Právny servis: poskytujeme kompletný právny servis vrátane vypracovania nájomných zmlúv, preberacieho protokolu, pripomienkovania zmlúv a odborného poradenstva.

PRE DEVELOPEROV / INVESTOROV

Naša vízia poskytovania služieb pri predaji projektov je úplne odbremeniť investora/developera od akejkoľvek operatívy a rutinných činností. Outsourcingom týchto služieb investor získa priestor na dôležité rozhodnutia a môže svoju energiu sústrediť na iné aktivity.

Svojej práci rozumieme - budete spokojný investor/developer, ktorý nemusel riešiť predaj a súvisiacu operatívu a teší sa z rýchleho a výhodného vypredania projektu.

Ponuka služieb

 1. Komplexné služby v oblasti nehnuteľností, práva a katastra;
 2. Úplná koordinácia komunikácie so záujemcami o kúpu, alebo prenájom;
 3. Vyhotovenie profesionálnej fotodokumentácie a popisov vrátane vizualizácií;
 4. Prezentácia modelového bytu pomocou virtualizácie;
 5. Partnerské zľavy ako úvodný benefit;
 6. Zriadenie obchodného miesta v priestoroch projektu;
 7. Kompletné poradenstvo a zabezpečenie marketingových aktivít;
 8. Vytvorenie novej webovej stránky na náklady našej kancelárie;
 9. Reklama vonku aj v interiéroch;
 10. Organizácia propagačno-predajných akcií so skupinovou účasťou;
 11. PR a reklamné kampane;
 12. Úplná identifikácia s projektom;
 13. Spolupráca s inými realitnými kanceláriami pri predaji a tiperstvo;
 14. Ušetrenie finančných prostriedkov vďaka cielenej a efektívnej predajnej stratégii.

Zariadime komplexné riešenie predaja bytov a nebytových priestorov projektu. Zabezpečíme pre vás všetky aspekty predaja:

 1. Predpredajná konzultácia, tvorba marketingových stratégií, stanovenie cien;
 2. Organizovanie obhliadok, prezentácia nehnuteľností, komunikácia s klientmi (klientske úpravy, vizualizácie a pod.);
 3. Realitné a právne služby a katastrálny servis - príprava zmlúv, komunikácia s klientmi (pripomienkovanie), vybavovanie záležitostí s katastrom, bankami a pod., až po fyzické protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti a následný popredajný servis;
 4. Získavanie klientely a aktívny predaj.

Naša realitná kancelária bude aktívne spolufinancovať plánované marketingové výdavky. Okrem toho poskytne hodnotné know-how a bude priamo zúčastnená na vytváraní marketingového mixu a kampaní. Predaj bude realizovaný cez skúsených a profesionálnych maklérov, čo investorovi ušetrí množstvo času a zvýši výnosy z predaja v kratšom časovom období.

Dohodnite si osobné stretnutie

alebo obhliadku Vašej nehnuteľnosti