menu

Vlastniť nehnuteľnosť je skvelé, no prináša to so sebou aj množstvo povinností. Jednou z nich je podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Pre mnohých ľudí to môže byť stresujúce a komplikované, ale našťastie, naša realitná kancelárie je tu, aby vám s tým pomohla. Ako teda môžeme pomôcť? Poďme sa na to pozrieť.

 1. Poskytnutie základných informácií:
  Prvým krokom je získať základné informácie o tom, čo daň z nehnuteľnosti vlastne je a ako funguje. Naša realitná kancelária vám vysvetlí, kto je povinný daň platiť, kedy a ako často sa podáva daňové priznanie, a aké dokumenty budete potrebovať. Toto je dôležité, pretože každé mesto, alebo obec má odlišné pravidlá a sadzby.
 2. Čo daň z nehnuteľnosti vlastne je:
  Je to daň z vlastníctva nehnuteľnosti splatná príslušnému mestu, alebo obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.
 3. Zoznam potrebných dokumentov:
  Budete potrebovať aktuálny list vlastníctva nehnuteľnosti.
 4. Kto je povinný daň platiť:
  Osoba (či už fyzická, alebo právnická), ktorá je zapísaným vlastníkom na liste vlastníctva nehnuteľnosti ku koncu kalendárneho roka (t.j. k 31.12).
 5. Kedy a ako často sa podáva daňové priznanie:
  Vždy pri nadobudnutí, alebo aj prevode nehnuteľnosti a to k termínu koniec januára nadchádzajúceho kalendárneho roka (t.j. k 31.01.).
 6. Kto podáva daňové priznanie:
  Daňové priznanie podáva nadobúdateľ - ten podáva klasické „Priznanie k dani z nehnuteľností“. Daňové priznanie podáva ale aj predávajúci, resp. prevodca - ten podáva „Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“.
 7. Vzor daňového priznania nájdete tu:
  https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-9-2023/
 8. Výpočet dane:
  Výpočet dane z nehnuteľnosti môže byť zložitý, pretože závisí na rôznych faktoroch, ako je veľkosť pozemku, zastavaná plocha, alebo typ nehnuteľnosti a jej rozloha. Jednotlivé sadzby dane podľa druhu nehnuteľnosti majú Obecné/Mestské úrady zverejnené na svojich webových sídlach. Príslušný Obecný/Mestský úrad vám pomôže s týmito výpočtami a presne vypočíta daň, ktorú budete musieť zaplatiť.
 9. Vyplnenie a podanie Daňového priznania
  Vyplniť daňové priznanie môže byť pre laika zložité. Príslušný Obecný/Mestský úrad, kde sa daň platí, vám pomôže so správnym vyplnením Daňového priznania.
 10. Čo potom?
  Vaša obec, alebo mesto vám bude každý rok opakovane ku koncu mája/júna zasielať do schránky „Rozhodnutie k daniam“ so platnou daňou za príslušný kalendárny rok a vám zostáva ju už len načas platiť.

© PhDr. Katarína Kičková

Dohodnite si osobné stretnutie

alebo obhliadku Vašej nehnuteľnosti